Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych

WSPARCIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE STWARZANIEM STUDENTOM, BĘDĄCYMI OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI WARUNKÓW DO PEŁNEGO UDZIAŁU W PROCESIE KSZTAŁCENIA

Studenci niepełnosprawni, studiujący w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, mogą skorzystać ze wsparcia umożliwiającego pełny dostęp do udziału w procesie kształcenia. Wsparcie to może być przyznane studentom, posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny.

Wsparcie przyznawane jest na wniosek studenta, skierowany do Rektora za pośrednictwem Koordynatora ds. studentów niepełnosprawnych. Zakres wsparcia oraz zasady jego przyznawania, zawarte są w Regulaminie przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Tekst regulaminu oraz wzór wniosku o przyznanie wsparcia znajduje się poniżej:

Regulamin

Wniosek

Marcin Ślawski
Koordynator ds. studentów niepełnosprawnych
PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
Budynek A, pok. 119
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
e-mail: mslawski@pwsz.pila.pl, tel. 67 352 26 34