Organizacja Programu Erasmus

PWSZ w Pile opracowała zestaw procedur dedykowanych dla realizacji Programu Erasmus (wzorowanych normami ISO 9001-2009). Procedury te określają strukturę, stosunki i zadania jednostek i podmiotów Uczelni odpowiedzialnych za Program Erasmus, jak również zasady dotyczące udziału we wszystkich czterech typach mobilności i standardów kwalifikacyjnych. Powyższe procedury funkcjonują pod wspólną nazwą: „Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile”. Dodatkowo Program Erasmus został włączony do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Tutaj zanajdziesz szczegółowy wykaz Procedur organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej PWSZ w Pile