Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny prowadzi działalność dydaktyczną na poziomie licencjackim:

Kierunek: EKONOMIA

Kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nauka w trybie stacjonarnym prowadzona jest bez opłat.