Władze Instytutu Ekonomicznego

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
doc. dr inż. Jan Polcyn

Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego
mgr Paweł‚ Pyziak