Instytut Humanistyczny

Instytut Humanistyczny prowadzi działalność dydaktyczną
na kierunkach licencjackich i magisterskich:

Kierunek: FILOLOGIA

Kierunek: POLITOLOGIA

Kierunek: PRACA SOCJALNA

STUDIA MAGISTERSKIE

kierunek PRACA SOCJALNA
• specjalność - zarządzanie projektami socjalnymi
• specjalność - wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej