Informacje dla studentów

IFAS II grupa

Zaję™cia z Kultury USA zostają… przeniesione z 30.11., z godz. 13:15, na 7.12. na godz. 8:00

Niektóre zmiany w planie IIIFAS

Wtorek (18.10.)

8:00 Historia WB (cał‚y rok; zaję™cia przeniesione z 19.10.)

13:00 Speaking (grupa IIIN; zaję™cia przeniesione z 8:00)