Konferencja KOMUNIKACJA-KULTURA-TOŻSAMOŚĆ

Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego PWSZ im. S. Staszica w Pile, we współpracy z Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Rumunia, Zakładem Języków Obcych, University American College Skopje, Macedonia oraz Studenckimi Kołami Naukowymi kierunku Filologia - zapraszają na


PILSKĄ MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ FILOLOGICZNĄ
"KOMUNIKACJA-KULTURA-PRZESTRZEŃ-TOŻSAMOŚĆ" - II EDYCJA
- Piła, 17-18 października 2017 

Konferencja poświęcona jest analizie komunikacji używanej w różnych typach przestrzeni, przedstawieniu jej uwarunkowań kulturowych oraz określeniu lub kształtowaniu tożsamości w różnych środowiskach społeczno-kulturowych.

Zapraszamy do  zgłaszania propozycji referatów (20 min.), po których odbędą się 10 minutowe dyskusje lub do przeprowadzenia warsztatów (45 min.).

Języki konferencji: angielski, polski

Proponowana tematyka referatów/warsztatów:

 • komunikacja w różnych typach przestrzeni publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni uniwersyteckiej, szkolnej oraz miejsca pracy),
 • nauczanie języka obcego w przestrzeni szkoły/uniwersytetu,
 • technologie informacyjne w nauczaniu języka,
 • relacje pomiędzy komunikacją, językiem a kulturą,
 • tożsamość oraz przestrzeń w analizie językoznawczej oraz literaturoznawczej,
 • transfer kulturowy w literaturze i filmie,
 • pamięć versus tożsamość w przestrzeni kulturowej oraz literackiej,
 • metafora jako uwarunkowane kulturowo narzędzie komunikacyjne,
 • komunikacja, kultura oraz tożsamość w dydaktyce,
 • nieporozumienia komunikacyjne oraz konflikt w analizie językoznawczej oraz literaturoznawczej,
 • język, kultura, tożsamość a polityka i planowanie językowe,
 • kontakt językowy i zmiany w języku.
W ramach konferencji planujemy zorganizowanie osobnej sekcji warsztatowej dla nauczycieli języka angielskiego.

English version

 

DO POBRANIA:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
      
PROGRAM
BOOK OF ABSTRACTS
 
PATRONAT HONOROWY

prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski - Rektor PWSZ w Pile

KOMITET NAUKOWY
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska - przewodniczący
 • Prof. UKW dr hab. Anna Bączkowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 • Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maliszewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska
 • Prof. UAM dr hab. Joanna Puppel-Wobalis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Prof. UAM dr hab. Janusz Taborek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Prof. UWr. Monika Woltig - Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Prof. Artur Małecki - Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Assoc. Prof. Dr. Justyna Alnajjar, Uniwersytet Warszawski, Polska/ Ludwig Maximilian University of Munich, Niemcy
 • Assoc. Prof.Dr. Rodica Chira, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunia
 • Assoc. Prof. Teodora Iordăchescu, Ph. Ed., "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunia
 • Assoc. Prof. Dr. Ferit Kiliçkaya, Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
 • Assoc. Prof. Dr.  Igor Lakić, University of Montenegro, Podgorica, Czarnogóra
 • Assoc. Prof. Dr. Mehmet Özcan, Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
 • Assoc. Prof. Dr. Marjana Vaneva, University American College Skopje, Macedonia
 • Assist. Prof. Dr. Gabriel Barbulet, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunia
 • Assist. Prof. Dr. Crina Herteg , "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunia
 • Assist. Prof. Dr. Grigore-Dan Iordăchescu, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunia
 • Assist. Prof. Dr. Alcina Sousa, University of Madeira, Portugalia
   
KOMITET ORGANIZACYJNY
 • Dr Marlena Iwona Bielak – przewodnicząca (mbielak@pwsz.pila.pl)   
 • Dr Marcin Krawczak
 • Dr Maciej Laskowski
 • Dr Zofia Moros-Pałys
 • Dr Tomasz Róg                 
 • Mgr Michał Bania                                       
 • Mgr Zofia Jeżewska-Bania
 • Mgr inż. Jerzy Sadowski
SEKRETARIAT


Opłata konferencyjna: 

420 PLN (uczestnicy z Polski)/ 110 EURO (uczestnicy z  zagranicy)
Opłata konferencyjna obejmuje koszty poczęstunku w przerwach kawowych, 2 obiadów, uroczystej kolacji, materiałów konferencyjnych oraz publikację wybranych artykułów w recenzowanej monografii. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów oraz podróży.  

Ważne terminy:

 • 30.06.2017 - zgłoszenie udziału w konferencji z referatem lub bez referatu (uprzejmie prosimy o przesłanie na adres mailowy sekretariatu załączonego  formularza);
 • 07.07.2017 - przesłanie potwierdzenia udziału przez organizatorów;
 • 08.09.2017 - dokonanie opłaty konferencyjnej; w przypadku rezygnacji z udziału w seminarium po 15.09.2017 zwrot opłaty konferencyjnej nie będzie możliwy ze względów  organizacyjnych;
 • 06.10.2017 - przesłanie szczegółowego programu konferencji.

Uczestnicy konferencji są uprzejmie proszeni o indywidualne zarezerwowanie noclegu.

Informacje o hotelach w Pile: