Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia prowadzi nauczanie na:
STUDIACH LICENCJACKICH:
STUDIACH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Nauka w trybie stacjonarnym prowadzona jest bez opłat.