Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia prowadzi działalność na:

STUDIACH LICENCJACKICH:
STUDIACH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nauka w trybie stacjonarnym prowadzona jest bez opłat.