Kierunek Fizjoterapia

Intensywny rozwój medycyny fizykalnej w ostatnich dziesięcioleciach, w ramach, której znajduje się fizjoterapia, zrodził oczekiwania społeczne w zakresie nowoczesnej terapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej. Wywołał również wpływ na zmiany w przygotowaniu odpowiednich pracowników dla potrzeb rynku usług medycznych premiujących wykształcenie wyższe oraz ciągłe doskonalenie umiejętności i posiadanej wiedzy.

Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Ponieważ wykonuje zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

Absolwent studiów na kierunku fizjoterapia powinien:

  • uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,
  • nienagannie wykonywać wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • dostosowywać swe działania do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych,
  • kontrolować efektywność procesu fizjoterapii.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz sportowych. Będą mieli również możliwość kontynuacji dalszego kształcenia na kierunku fizjoterapia drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, z którymi zawarto odpowiednie umowy o współpracy.

Studenci odbywają zajęcia w nowoczesnym CENTRUM FIZJOTERAPII PWSZ W PILE, gdzie znajdują się nowoczesne specjalistyczne pracownie z takiego zakresu jak m.in.: elektroterapia, światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, terapia z wykorzystaniem pola magnetycznego i ultradźwięków, laseroterapia, hydroterapia, kinezyterapia, masaże. Co ważne - w Centrum Fizjoterapii znajduje się także jedyna w tej części Wielkopolski KRIOKOMORA do krioterapii ogólnoustrojowej.

Organizacja i przebieg studiów

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Studia licencjackie obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) oraz praktyki zawodowe. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Realizowany program kształcenia na kierunku fizjoterapia wykorzystuje wzorce zgodne z wytycznymi Polskich Ram Kwalifikacji oraz standardami międzynarodowymi „Benchmark Statements” WCPT i „The Competence” ENPHE.

PRAKTYKI ZAWODOWE

  • praktyka wstępna kliniczna,
  • praktyka w pracowni fizykoterapii,
  • praktyka w pracowni kinezyterapii,
  • praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej.

Fizjoterapia PWSZ w Pile na Facebooku