Informacje ogólne

Zalety studiowania PIELĘGNIARSTWA w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile:

 • ZAJĘCIA W NOWOCZESNYM CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ,
 • SALE BOGATO WYPOSAŻONE W NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT DYDAKTYCZNY I SZKOLENIOWY,
 • BEZPŁATNE STUDIA LICENCJACKIE,
 • MIEJSCE W AKADEMIKU,
 • PRZYJĘCIE NA STUDIA BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • POSIADAMY pozytywną opinię KRAJOWEJ RADY AKREDYTACYJNEJ SZKÓŁ PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCHprzy ministerstwie zdrowia oraz państwowej komisji akredytacyjnej przy ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego
 • DYPLOMY HONOROWANE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ,
 • SKALE OCEN I PUNKTY ECTS ZGODNE Z PROGRAMAMI W INNYCH KRAJACH WUNII EUROPEJSKIEJ,
 • SZANSE NA ZATRUDNIENIE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI,
 • STYPENDIA NAUKOWE, SOCJALNE I UNIJNE.

 

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

 1. szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 2. ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 3. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 1. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 2. udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 3. sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 4. samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 5. organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działa­nia społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 1. skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 2. posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 3. posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.