Praktyki zawodowe

UWAGA STUDENCI IV SEMESTRU studia stacjonarne i niestacjonarne !!!
Brak zaliczenia ćwiczeń lub zajęć praktycznych z medycznych czynności ratunkowych uniemożliwia odbycie praktyki zawodowej u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego

UWAGA STUDENCI IV SEMESTRU studia stacjonarne i niestacjonarne !!!
Brak zaliczenia ćwiczeń lub zajęć praktycznych z medycznych czynności ratunkowych uniemożliwia odbycie praktyki zawodowej u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego

Studia stacjonarne

 • Obóz sprawnościowy: letni po II semestrze - 48 godzin, zimowy po III semestrze - 32 godziny
 • Praktyka w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), po IV semestrze - 80 godzin
 • Praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego, po IV semstrze - 120 godzin
 • Praktyka szpitalna (Szpitalny Oddział Ratunkowy), na VI semestrze - 160 godzin
 • Studia niestacjonarne

 • Obóz sprawnościowy: letni po II semestrze - 48 godzin, zimowy po III semestrze - 32 godziny
 • Praktyka w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), po IV semestrze - 80 godzin
 • Praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego, po IV semstrze - 80 godzin
 • Praktyka szpitalna (Szpitalny Oddział Ratunkowy), na VI semestrze - 160 godzin
 • Dokumenty do pobrania (studia stacjonarne i niestacjonarne)Regulamin praktyk zawodowych
Oświadczenie
Zaświadczenie
Skierowanie na badania lekarskie

Inne
Opiekunowie praktyk
Kontakt do Studium Praktyk

Terminy
I rok - termin obozu sprawnościowego zimowego - studia stacjonarne i niestacjonarne 27.02-3.03.2011 (wyjazd w góry)

 • Obóz sprawnościowy: letni po II semestrze - 48 godzin, zimowy po III semestrze - 32 godziny
 • Praktyka w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), po IV semestrze - 80 godzin
 • Praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego, po IV semstrze - 120 godzin
 • Praktyka szpitalna (Szpitalny Oddział Ratunkowy), na VI semestrze - 160 godzin
 • Studia niestacjonarne

 • Obóz sprawnościowy: letni po II semestrze - 48 godzin, zimowy po III semestrze - 32 godziny
 • Praktyka w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), po IV semestrze - 80 godzin
 • Praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego, po IV semstrze - 80 godzin
 • Praktyka szpitalna (Szpitalny Oddział Ratunkowy), na VI semestrze - 160 godzin
 • Dokumenty do pobrania (studia stacjonarne i niestacjonarne)


Regulamin praktyk
Oświadczenie
Zaświadczenie
Skierowanie na badania lekarskie

Inne
Opiekunowie praktyk
Kontakt do Studium Praktyk


Terminy
I rok - termin obozu sprawnościowego zimowego - studia stacjonarne i niestacjonarne 27.02-3.03.2011 (wyjazd w góry)