Władze Instytutu Politechnicznego

Dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Piotr Gorzelańczyk

Z-ca Dyrektora Instytutu Politechnicznego dr inż. Jarosław Kołodziej

  • Kierownik Zakładu Budownictwa dr Marta Chudzicka-Adamczak
  • Kierownik Zakładu Elektrotechniki i Elektroniki mgr inż. Marek Skorupski
  • Kierownik Zakładu Inżynierii Mechanicznej dr inż Mariusz Wojtalik
  • Kierownik Zakładu Transportu prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki  
  • Kierownik Pracowni Matematyki, Fizyki i Chemii prof. nadzw. dr hab. Stanisław Różański

WYKAZ PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO