Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maliszewski

Zastępca Dyrektora Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych
mgr Robert Stefanowski

  • Kierownik Zakładu Ekonomii - prof. nadzw. dr hab. Bazyli Czyżewski
  • Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej - prof. nadzw. dr Jerzy Gałęski          
  • Kierownik Zakładu Politologii - prof. nadzw. dr Zbigniew Popławski
  • Kierownik Zakładu Filologii - dr Marcin Krawczak