Czytelnia / wykaz czasopism

Czytelnia dostępna (regulamin udostępniania zbiorów) jest dla wszystkich osób pragnących na miejscu korzystać z:

- księgozbioru podręcznego, który w katalogach oznaczony jest literą Cz,

- czasopism bieżących i roczników (numery archiwalne: realizacja następnego dnia, po złożeniu zamówienia),

- norm

- prac dyplomowych (regulamin gromadzenia i udostępniania prac dyplomowych), można otrzymać jednorazowo do czytania nie więcej niż 3 egz., realizacja następnego dnia, po złożeniu zamówienia.

Wykaz tytułów czasopism:

L.p.

TYTUŁY CZASOPISM

1

Acta Balneologia (2011) - http://blue-sparks.pl/czasopismo/2html

2

Acta Energetica (od 2010) - http://actaenergetica.org/pl/

3

Anestezjologia i Ratownictwo (od 2008) - http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/

4

Arcana (2007-2011) - http://www.arcana.pl/

5

Atest (od 2011) - http://www.atest.com.pl/

6

Aura (2004-2011) - http://www.aura.krakow.pl/

7

Auto Moto Serwis (2004-2014) - http://www.automotoserwis.com.pl/

8

AutoElektro (od 2001) - http://autoelektro.eu/

9

AutoExpert (od 2001) - http://www.autoexpert.pl/

10

Bank (od 2006)

11

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza (od 2010) - http://www.cnbop.pl/

12

Biblioteka (od 2001) - http://lib.amu.edu.pl/

13

Biblioteka Księgowego (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

14

Biblioteka Prawa (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

15

Biblioteka-Centrum Informacji (2009-2012) - http://www.bibliotekawszkole.pl/

16

Bibliotekarz (2004-2011)

17

Biblioterapeuta (2000-2011)

18

Biuletyn MSSF. MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

19

Biuletyn Rachunkowości (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

20

Biuletyn VAT (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

21

Cabines (2013)

22

Charaktery (od 2003) - http://www.charaktery.eu/

23

Chip (2006-2008, 2010-2011) - http://www.chip.pl/

24

Coaching (od 2013)

25

Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wersja elektroniczna; dodatkowo 2003-2008 r. wersja drukowana) - http://biblioteka.inforlex.pl/

26

Czas Informacji (2010) - http://www.czasinformacji.pl/

27

Czysta Energia (od 2013) - http://www.e-czytelnia.abrys.pl/

28

Davaj (2007)

29

Der Spiegiel (2004-2012) - http://www.spiegel.de/

30

Deutsch Aktuell (od 2005)

31

Deutsche Perfekt (2014)

32

Edukacja dla Bezpieczeństwa (2006)

33

Edukacja i Dialog (2008-2011) - http://www.eid.edu.pl/archiwum/

34

Edukacja Medialna (2001-2003) - http://www.staff.amu.edu.pl/~techedu/edu_med_kw/ramka/tresc.html

35

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (od 2001) - http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo/index.html

36

Ekonomista (od 2013)

37

Elektronik (2006-2011) -

38

Elektronika Praktyczna (od 2006) - htpp://www.ep.com.pl/

39

Elektrosystemy (2006-2011)

40

E-mentor (od 2009)

41

English Matters (2008-2012)

42

Eurologistics (od 2004)

43

Europejski Doradca Samorządowy (2008-2011)

44

Film (2010-2013)

45

Finanse Komunalne (2005-2012)

46

Finansowanie Nieruchomości (2007-2013)

47

Fizjoterapia (od 2008)

48

Fizjoterapia Polska (od 2007)

49

Foreign Affairs (2004-2011)

50

Forum Akademickie (od 2001)

51

Gazeta Prawna (wersja elektroniczna) (wersja elektroniczna; dodatkowo 2003-2008 r. wersja drukowana) - http//biblioteka.inforlex.pl/

52

Gazeta Samorządu i Administracji (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

53

Gazeta Transportowa (2011-2014)

54

Gazeta Wyborcza (2010-2014)

55

Geoinżynieria: drogi-mosty-tunele (od 2009)

56

Głos Wielkopolski (2010-2014)

57

Hydraulika i Pneumatyka (od 2009)

58

Ibis Poznański: informacyjny biuletyn inicjatyw społecznych (2002-2004)

59

Integracja (od 2008)

60

Inżynier Budownictwa (2007-2013)

61

Inżynieria Biomedyczna: Acta Bio-Optica et Informatica (2011-2012)

62

Inżynieria i Budownictwo (od 2008)

63

Inżynieria Materiałowa (od 2005)

64

IT w Administracji (od 2010)

65

Instytut Idei (od 2013)

66

Izolacje (2013-2014)

67

Języki Obce w Szkole (2003-2011) - www.jows.pl

68

Kosmetyka i Kosmetologia (od 2014)

69

Kronika Wielkopolski (nr: 60, 62-89, 92, 94-97, 99-106, 108- )

70

Kultura i Edukacja (od 2014 ) - http://www.kultura-i-edukacja.pl/

71

Kultura i Społeczeństwo (od 2001)

72

Kurier Finansowy (2007-2012)

73

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny (od 2010)

74

Kwartalnik PWSZ w Suwałkach (2009-2011)

75

Lekarz Rodzinny (2009-2012)

76

Logistyka (od 2006)

77

Magazyn Pielęgniarki i Położnej (od 2004)

78

Marketing i Rynek (2005-2011)

79

Materiały Budowlane (od 2006)

80

Mechanik (2001-2011)

81

Medycyna Intensywna i Ratunkowa (2008-2009)

82

Medycyna Praktyczna (2007-2014)

83

Medycyna Sportowa (2010-2014)

84

Monitor Księgowego (wersja elektroniczna) - htpp://biblioteka.inforlex.pl/

85

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

86

Na Ratunek (od 2008)

87

Nauczaj lepiej. Język Niemiecki (2008-2013)

88

Nauka i Szkolnictwo Wyższe (2001-2014)

89

NetWorld (2006-2011)

90

Newsweek [GB] (2001 i od 2003)

91

Newsweek Polska (2003-2011, 2013- )

92

Niepełnosprawność i Rehabilitacja (od 2007)

93

Nowa Elektrotechnika (2008-2010)

94

Nowa Szkoła (2004-2014)

95

Nowe Książki (2006-2011)

96

Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (2008-2011)

97

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (2006-2011)

98

Opieka Okołooperacyjna (2012-2014)

99

Opieka-Wychowanie-Terapia (2007-2011)

100

Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja (od 2007)

101

Państwo i Prawo (2001-2014)

102

Pedagogika Pracy (2004-2008)

103

Pedagogika Społeczna (2006-2011)

104

Personel i Zarządzanie (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

105

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angliologiczne (od 2015)

106

Pielęgniarstwo XXI Wieku (od 2004)

107

Pielęgniarstwo w stanach nagłych (od 2017)

108

Polish Journal of Cosmetology (od 2014)

109

Polityka (2004-2014)

110

Polityka Społeczna (od 2004)

111

Pomiary Automatyka Robotyka (2006-2011)

112

Poradnik Gazety Prawnej (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

113

Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl

114

Poradnik Organizacji Non-Profit (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

115

Poradnik Oświatowy (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

116

Poradnik Rachunkowości Oświatowej (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

117

Poradnik Samorządowca (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

118

Poradnik Serwisowy (2002-2014)

119

Postępy Nauk Medycznych (2009-2012)

120

Postępy Rehabilitacji (od 2008)

121

Praca Socjalna (od 2009)

122

Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja (od 2010)

123

Praktyka i Teoria Infor. Nauk. I Techn. (2005-2007)

124

Prawo w Transporcie W: TSL Manager

125

Prawo Przedsiębiorcy (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

126

Prawo Spółek (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

127

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (od 2008)

128

Przegląd Biblioteczny (2001-2013)

129

Przegląd Budowlany (2006-2012)

130

Przegląd Elektrotechniczny (od 2006)

131

Przegląd Historyczny (od 2001)

132

Przegląd Mechaniczny (od 2007)

133

Przegląd Obrony Cywilnej (od 2004)

134

Przegląd Podatkowy (2002-2013)

135

Przegląd Wielkopolski (2004-2012)

136

Rachunkowość (od 2003)

137

Rachunkowość Budżetowa (wersja elektroniczna; dodatkowo 2002-2008 r. wersja drukowana) - http://biblioteka.inforlex.pl/

138

Raport: Wojsko-Technika-Obronność (2009-2011)

139

Rehabilitacja Medyczna (od 2008)

140

Rehabilitacja w Praktyce (od 2008)

141

Remedium (od 2004)

142

Rewalidacja (2007-2011)

143

Rocznik Integracji Europejskiej (od 2007) - http://rie.amu.edu.pl/

144

Rocznik Nadnoteckie (t: 11-18, 21-22, 26, 28-30)

145

Rozliczenia zagraniczne (wersja elektroniczna) - htpp://biblioteka.inforlex.pl/

146

Rynek Turystyczny (od 2015)

147

Rzeczpospolita (2010-2014)

148

Samorząd Terytorialny (od 2004)

149

Sekretariat (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

150

Serwis BHP (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

151

Serwis Finansowo-Księgowy (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

152

Serwis Prawno-Prawniczy (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

153

Skuteczne Ratownictwo (segregatory ; zakończona prenumerata)

154

Służba Zdrowia (2005-2011)

155

Sposób na Płace (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

156

Sprawy Międzynarodowe (2001-2013)

157

Stosunki Międzynarodowe (od 2003)

158

Studia Europejskie (2008-2012)

159

Studia Psychologiczne (2009-2010)

160

Studia Regionalne i Lokalne (od 2006)

161

Studia Socjologiczne (od 2001)

162

Świat BHP (2010-2011)

163

Świat Problemów (od 2004)

164

Tax24. Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Deloitte (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

165

Tax24. Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

166

Teen (2007-2013)

167

Towary Niebezpieczne (od 2011 ) zob. TSL Manager

168

Transport. Technika Motoryzacyjna (od 2003)

169

Tribologia (2005-2009)

170

TSL Manager (od 2012 )

171

Twój Biznes (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

172

Tygodnik Nowy (od 2001)

173

Tygodnik Pilski (od 2001)

174

Wiadomości Elektrotechniczne (2008-2014)

175

Wiadomości Historyczne (1982-1984 ; 2003-2011)

176

Wiadomości Ubezpieczeniowe (od 2009)

177

Wiedza Obronna (wybrane numery)

178

Wrocławskie Studia Politologiczne (od 2007 nr 8)

179

Wspólnota (2001-2014)

180

Zagadnienia Eksploatacji Maszyn (2001-2009)

181

Zagadnienia Informacji Naukowej (2003-2011)

182

Zakażenia (od 2009) - http://www.zakazenia.org.pl/

183

Zdrowie Publiczne (2006-2012)

184

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (2003-2006) - http://www.wuj.pl/

185

Zeszyt Problemowy (2001-2004; od 2010-2012)

186

Zeszyty Staszicowskie (1998-2008)

187

Zusammen (2007-2013)

188

Życie Szkoły (2008-2011)