Projekt CZAS na zmiany! Rekrutacja trwa

www.czas.pwsz.pila.pl

Głównym celem projektu CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów jest wsparcie 210 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w okresie od 10.2016 r. do 12.2018 r. w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych na rzecz studentów przez Biuro Karier.

Główne zadania:

  • poradnictwo zawodowe indywidualne, w tym coaching,
  • poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
  • mentoring w miejscu pracy,
  • podnoszenie kompetencji pracowników BK,
  • monitoring karier zawodowych uczestników projektu.

Kontakt
Dział Praktyk Studenckich i Karier
Biuro Karier
pokój nr 11, 12
tel. 67 352 26 66
email czas@pwsz.pila.pl