Szkolenia, kursy, warsztaty

Oferta w roku akademickim 2018/2019

Biuro Karier zaprasza studentki i studentów PWSZ w Pile do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez trenerki z wieloletnim doświadczeniem.

Terminy zostaną udostępnione po uroczystej inauguracji roku akademickiego.


Tytuł
Cel
Opis
Prowadzenie
Termin
Taaakiego CV jeszcze nie było!
Celem warsztatu jest nabycie umiejętności poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych. Tworząc CV należy podkreślić mocne strony i zachęcić pracodawcę do kontaktu i bezpośredniego spotkania. Uczestnicy szkolenia będą mogli odegrać rolę rekruterów i korektorów dokumentów aplikacyjnych… trenerki, która do swojego CV wprowadziła liczne błędy. Zadaniem studentów będzie znalezienie ich jak największej liczby. Emilia Lewicka-Kalka  ...2018
13.30-15.30
2 h
Spadochron. Kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód
Celem warsztatu jest poznanie różnych technik poszukiwania pracy oraz zbierania informacji na temat potencjalnego pracodawcy. Lepsze poznanie swoich zasobów i obszarów do pracy. Uczestnicy otrzymają zeszyty ćwiczeń do pracy własnej. Warsztat polega na stopniowym odkrywaniu własnego potencjału przez uczestnika i precyzowaniu – krok po kroku – odpowiednich dla siebie warunków pracy. Podczas szkolenia uczestnik uzyskuje nowe spojrzenie na siebie i swoją sytuację na rynku pracy, ćwiczy odwagę i pewność siebie opartą na świadomości siebie i wyborze najlepszej dla siebie, własnej drogi zawodowej. Kurs promuje postawę aktywną i przedsiębiorczość. dr Małgorzata Burzyńska, Emilia Lewicka-Kalka

...2018
8.00-16.00
40 h

Jak odnieść sukces w biznesie z wykorzystaniem atutów pracy zespołowej?
Wzrost świadomości w zakresie znaczenia pracy zespołowej dla budowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a także kształtowanie postawy przedsiębiorczej w aspekcie budowania pozycji lidera i jego wpływu na rozwijanie potencjału zespołu. W oparciu o specjalne dobrane ćwiczenia grupowe odpowiemy m.in. na pytania: Jak współpracować w grupie, aby osiągać cele?, Co robić i czym się kierować, aby skutecznie przewodzić zespołom? Dodatkowo wypełnienie kwestionariusza ról zespołowych pozwoli określić najczęściej przyjmowane role w zespole każdego z uczestników szkolenia. dr Monika Rozmarynowska ...2018
12.30-15.00
2,5 h
Spadek – gra diagnostyczno-symulacyjna
Rozpoznanie i omówienie przez uczestników własnego typu osobowości, a w szczególności własnych predyspozycji i preferencji odnośnie do sposobu wykonywania zadań, kontaktów międzyludzkich oraz swoich mocnych i słabych stron istotnych z punktu widzenia planowania własnej kariery zawodowej. Warsztaty przygotowane w oparciu o gry dydaktyczne pozwalają na poznanie własnych zasobów oraz określenie roli jaką możemy pełnić w grupie; poszerzają wiedzę o możliwościach osiągnięcia kariery zawodowej. dr Małgorzata Burzyńska, Justyna Gryglewska ...2018
12.00-14.30
2,5 h
Jakie mam spostrzeżenia – gra diagnostyczno-symulacyjna
Rozpoznanie i omówienie przez uczestników najczęściej przyjmowanych przez siebie ról zespołowych oraz omówienie ich znaczenia w kontekście kariery zawodowej. Świat gier dydaktycznych zaprasza. Dzięki nim dowiesz się o swoich mocnych stronach oraz o tym, jak je wykorzystać w pracy grupowej. dr Małgorzata Burzyńska, Justyna Gryglewska ...2018
12.00-14.30
2,5 h
Informacje o trenerkach:

dr Małgorzata Burzyńska, pedagog, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, trenerka programu SPADOCHRON, certyfikowana trenerka metody Points of You, ekspert funduszy unijnych, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowania, Autoryzowany Trener Szkoły Pamięci SPW, członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Coachingu, współwłaścicielka Pracowni Edukacji i Coachingu.

Justyna Gryglewska, pedagog, doradca zawodowy i personalny, trenerka programu SPADOCHRON, certyfikowana trenerka metody desing thinking w biznesie, certyfikowana trenerka metody Points of You.

Emilia Lewicka-Kalka, pasjonatka nauki, doradca zawodowy, coach, absolwentka kulturoznawstwa, uczestniczka licznych kursów, certyfikowana trenerka metody desing thinking w biznesie, trenerka programu SPADOCHRON.

dr Monika Rozmarynowska, doktor nauk rolniczych, certyfikowany trener, absolwentka studiów podyplomowych Komunikacja w biznesie, specjalistka w zakresie kreowania profesjonalnego wizerunku osobistego i etykiety biznesu, certyfikowany trener metody design thinking w biznesie, certyfikowany trener metody Points of You, trenerka programu SPADOCHRON.

ZAPISY WKRÓTCE

Na życzenie studentów istnieje możliwość zorganizowania następującyh szkoleń*:

  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
  • Komunikacja interpersonalna i asertywność
  • Komunikacja międzypokoleniowa w organizacji
  • Kreatywność
  • Kreowanie wizerunku
  • Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej
  • Przedsięwzięcie biznesowe – od pomysłu do realizacji
  • Przywództwo i praca zespołowa
  • Stres w działalności gospodarczej
  • Zarządzanie personelem

* Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

KONTAKT
Facebook
lub osobiście
Biuro Karier, budynek A, p. 11-12, 67 352 26 66, bk@pwsz.pila.pl

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.