Dokumenty do pobrania

INSTYTUT STOSOWANYCH STUDIÓW SPOŁECZNYCH

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

oświadczenie

zaświadczenie

Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.

INSTYTUT POLITECHNICZNY

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

oświadczenie

zaświadczenie

Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

Fizjoterapia

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

oświadczenie - dla studiów licencjackich

oświadczenie - dla studiów magisterskich

zaświadczenie

Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.

Pielęgniarstwo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

oświadczenie

oświadczenie NIP

zaświadczenie

Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.

Ratownictwo Medyczne

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

oświadczenie

zaświadczenie

Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.

Kosmetologia

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

oświadczenie

zaświadczenie

Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.