Programy praktyk

INSTYTUT STOSOWANYCH STUDIÓW SPOŁECZNYCH

Informatyka w biznesie i administracji

Inwestycje i nieruchomości

Rachunkowość i skarbowość

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Turystyka i hotelarstwo

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Filologia angielska

Lingwistyka stosowana

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Praca socjalna, studia I stopnia

Praca socjalna, studia II stopnia

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

Kosmetologia

Fizjoterapia

Pielęgniarstwo

  • programy dostępne w sekretariacie Instytutu Ochrony Zdrowia

Ratownictwo medyczne

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

INSTYTUT POLITECHNICZNY

BudownictwoElektrotechnika

Mechanika i budowa maszyn

Transport