Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
tel. 67 352 26 00
fax: 67 352 26 09
e-mail: info@pwsz.pila.pl

nr konta głównego: Santander Bank Polska S.A. - 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000
NIP: 764-22-77-132

Wyszukiwarka pracowników

Instytuty

Instytut Stosowanych Studiów Społecznych (ekonomia, filologia)

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek B, pokój 211
tel. 67 352 26 11
e-mail: ekonomia@pwsz.pila.pl
e-mail: filologia@pwsz.pila.pl
e-mail: isss@pwsz.pila.pl

Instytut Stosowanych Studiów Społecznych (praca socjalna)

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek B, pokój 213
tel. 67 352 26 07
e-mail: pracasocjalna@pwsz.pila.pl
e-mail: isss@pwsz.pila.pl

Instytut Ochrony Zdrowia

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek B, pokój 6
tel. 67 352 26 93
tel. 67 352 26 95
e-mail: pielegniarstwo@pwsz.pila.pl
e-mail: fizjoterapia@pwsz.pila.pl
e-mail: ratownictwo@pwsz.pila.pl
e-mail: kosmetologia@pwsz.pila.pl

Instytut Politechniczny

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek J, pokój 119, 120
tel. 67 352 26 12
tel. 67 352 26 51
e-mail: budownictwo@pwsz.pila.pl
e-mail: biem@pwsz.pila.pl
e-mail: eze@pwsz.pila.pl

Pozostałe jednostki dydaktyczne

Studium Języków Obcych

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek D, pokój 116
tel. 67 352 26 23
e-mail: sjo@pwsz.pila.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Hala Sportowa, pokój 111
tel. 67 352 26 56
e-mail: swfis@pwsz.pila.pl

Centrum Sieciowo-Komputerowe

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A - parter
tel. 67 352 26 71
e-mail: csk@pwsz.pila.pl

Jednostki organizacyjne

Kancelaria

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 119
tel. 67 352 26 00
fax. 67 352 26 09
e-mail: kancelaria@pwsz.pila.pl

Sekretariat Rektora

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 101
tel. 67 352 27 01
e-mail: sr@pwsz.pila.pl
e-mail: rektor@pwsz.pila.pl

Sekretariat Prorektorów

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 123
tel. 67 352 26 29
e-mail: sekretariat@pwsz.pila.pl
e-mail: prorektor@pwsz.pila.pl

Sekretariat Kanclerza

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 105 - 107
tel. 67 352 26 03
e-mail: kanclerz@pwsz.pila.pl

Dział Rektora

Sekretariat Rektora

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 101
tel. 67 352 27 01
e-mail: sr@pwsz.pila.pl

Wydawnictwo

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 116
tel. 67 352 27 87
e-mail: wydawnictwo@pwsz.pila.pl

Biuro Informacji i Promocji

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 118
tel. 67 352 26 76
e-mail: bp@pwsz.pila.pl

Rzecznik Prasowy

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 118
tel. 67 352 26 01
e-mail: info@pwsz.pila.pl

Biuro Jakości Kształcenia / Obsługa Prawna

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 114
tel. 67 352 27 86
e-mail: tpachowicz@pwsz.pila.pl

Pozostałe działy i jednostki

Biblioteka Główna (wypożyczalnia)

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek C - parter
tel. 67 352 27 05
e-mail: atokarska@pwsz.pila.pl

Dział Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 13
tel. 67 352 26 35
tel. 67 352 26 05
e-mail: mslawski@pwsz.pila.pl

Dział Praktyk Studenckich i Karier

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A
Biuro Praktyk Studenckich, pokój 9
tel. 67 352 26 36
e-mail: praktyki@pwsz.pila.pl
Biuro Karier, pokój 10, 11, 13
tel. 67 352 26 66, 67 352 26 05
e-mail: praktyki@pwsz.pila.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 23 i 29
tel. 67 352 26 80
e-mail: lmarczak@pwsz.pila.pl

Hala Sportowa

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek K
tel. 67 352 26 57

Dom Studenta

64-920 Piła, ul. Żeromskiego 14

tel. 67 352 26 45 (w.21)
tel. 67 352 26 46 (w.21)

Kwestura, Kadry i Dział Administracyjno Gospodarczy

Księgowość - opłaty za studia

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A - parter
tel. 67 352 26 15

Dział Płac

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A - parter
tel. 67 352 26 33

Kasa

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A - parter
tel. 67 352 26 14
e-mail: aknap@pwsz.pila.pl

Zastępca Kwestora

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A - parter
tel. 67 352 26 55

Kadry

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 120
tel. 67 352 26 18
tel. 67 352 26 70

Dział Administracyjno-Gospodarczy (Zamówienia Publiczne)

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 115
tel. 67 352 26 16