Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
tel. 67 352 26 00
fax: 67 352 26 09
e-mail: info@pwsz.pila.pl

nr konta głównego: BZ WBK III O/PIŁA : 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000
NIP: 764-22-77-132

Instytuty
Instytut Stosowanych Studiów Społecznych (ekonomia)
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek B, pokój 211
tel. 67 352 26 11
e-mail: ekonom@pwsz.pila.pl

Instytut Stosowanych Studiów Społecznych (filologia, politologia, praca socjalna)
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek D, pokój 209
tel. 67 352 26 07
tel. 67 352 26 25
e-mail: human@pwsz.pila.pl
e-mail: zja@pwsz.pila.pl
e-mail: ps@pwsz.pila.pl

Instytut Ochrony Zdrowia
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek B, pokój 6
tel. 67 352 26 93
tel. 67 352 26 95
e-mail: pielegniarstwo@pwsz.pila.pl
e-mail: fizjoterapia@pwsz.pila.pl
e-mail: ratownictwo@pwsz.pila.pl
e-mail: kosmetologia@pwsz.pila.pl

Instytut Politechniczny
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek J, pokój 119, 120
tel. 67 352 26 12
tel. 67 352 26 51
e-mail: budownictwo@pwsz.pila.pl
e-mail: biem@pwsz.pila.pl
e-mail: eze@pwsz.pila.pl
Pozostałe jednostki dydaktyczne
Studium Języków Obcych
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek D, pokój 116
tel. 67 352 26 23
e-mail: sjo@pwsz.pila.pl
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Hala Sportowa, pokój 111
tel. 67 352 26 56
e-mail: swfis@pwsz.pila.pl
Centrum Sieciowo-Komputerowe
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A - parter
tel. 67 352 26 71
e-mail: csk@pwsz.pila.pl
 
Jednostki organizacyjne

Kancelaria
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 119
tel. 67 352 26 00
fax: 67 352 26 09
e-mail: kancelaria@pwsz.pila.pl

Sekretariat Rektora
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 101
tel. 67 352 27 01
e-mail: sr@pwsz.pila.pl
e-mail: rektor@pwsz.pila.pl
Sekretariat Prorektorów
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 123
tel. 67 352 26 29
e-mail: sekretariat@pwsz.pila.pl
e-mail: prorektor@pwsz.pila.pl
Sekretariat Kanclerza
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 105 - 107
tel. 67 352 26 03
e-mail: kanclerz@pwsz.pila.pl
Dział Rektora
Sekretariat Rektora
64-920 Pił‚a, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 101
tel. 67 352 27 01
e-mail: sr@pwsz.pila.pl
Wydawnictwo
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 116
tel. 67 352 27 87
e-mail: wydawnictwo@pwsz.pila.pl
Biuro Informacji i Promocji
64-920 Pił‚a, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 118
tel. 67 352 26 76
e-mail: bp@pwsz.pila.pl
Rzecznik Prasowy
64-920 Pi‚ła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 118
tel. 67 352 26 01
e-mail: info@pwsz.pila.pl
Biuro Jakości Kształcenia / Obsługa Prawna
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 114
tel. 67 352 27 86
e-mail: tpachowicz@pwsz.pila.pl
     
Pozostałe działy i jednostki
Biblioteka Główna - wypożyczalnia
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek C - parter
tel. 67 352 27 05
e-mail: atokarska@pwsz.pila.pl
Dział Jakości Kształcenia
i Spraw Studenckich

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 13
tel. 67 352 26 35
tel. 67 352 26 05
e-mail: mslawski@pwsz.pila.pl

Dział Praktyk Studenckich i Karier
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 11
tel. 67 352 26 36
e-mail: bk@pwsz.pila.pl

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 14
tel. 67 352 26 80
e-mail: lmarczak@pwsz.pila.pl
Hala Sportowa
64-920 Pił‚a, ul. Podchorążych 10
Budynek K
tel. 67 352 26 57
Dom Studenta
64-920 Piła, ul. Żeromskiego 14
tel. 67 352 26 45 (w.21)
tel. 67 352 26 46 (w.21)
   
Kwestura, Kadry i Dział Administracyjno Gospodarczy
Księgowość - opłaty za studia
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, parter
tel. 67 352 26 15
Dział Płac
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, parter
tel. 67 352 26 33

Kasa
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, parter
tel. 67 352 26 14
e-mail: aknap@pwsz.pila.pl

Zastępca Kwestora
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, parter
tel. 67 352 26 55
Kadry
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 120
tel. 67 352 26 18
tel. 67 352 26 70
Dział Administracyjno-Gospodarczy (Zamówienia Publiczne)
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Budynek A, pokój 115
tel. 67 352 26 16