Inkubator Kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. St. Staszica w Pile


Z przyjemnością informujemy, że już we wrześniu 2018 roku w naszej Uczelni rozpocznie się realizacja projektu Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

 

Okres realizacji projektu: od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Celem głównym projektu jest poprawienie jakości kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz ułatwienie studentom PWSZ rozpoczęcia aktywności zawodowej poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju. W szczególności program obejmie podniesienie kompetencji studentów, pracowników dydaktycznych i administracji oraz wsparcie zmian organizacyjnych w tym unowocześnienie i rozwój systemów informatycznych. Działania te wiążą się ze wzmocnieniem rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu pilskiego i dopasowaniem oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju PWSZ im. St. Staszica w Pile otrzymała na ten cel 4 509 782,70 zł, dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 918 415,10 zł. Wartość całego projektu to 4 649 282,27 zł.

 
Więcej wiadomości już wkrótce.