Władze Stowarzyszenia

Zarząd
Zbigniew Wolny - Prezes
Jan Wolski - Wiceprezes
Renata Herba - Sekretarz
Marta Lipska - Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Joanna Dudek - Przewodnicząca
Emilia Lewicka-Kalka
Maria Szczepańska

Sąd Koleżeński
Marta Burda
Magdalena Ochwat
Anna Garlicka