Władze Uczelni


Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS


Prorektor ds. Rozwoju,
Nauki i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. Jan Polcyn, prof. PUSS


Prorektor ds. Jakości Kształcenia
i Studentów

dr Paweł Dahlke

Kwestor
mgr Irena Baczyńska

Dyrektorzy Instytutów

Dyrektor Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych
dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PUSS

Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
prof. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c.

Dyrektor Instytutu Politechnicznego
dr inż. Piotr Gorzelańczyk


Rzecznik
prasowy
mgr Aleksandra Fabiszak

Dyrektorzy i kierownicy pozostałych jednostek

Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Irena Łosoś

Kierownik Centrum Sieciowo-Komputerowego
mgr inż. Cezary Burda

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Andrzej Grzesik

Kierownik Działu Rektora
dr Joanna Kryza

Kierownik Działu Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich
mgr inż. Iwona Krojec

Kierownik Działu Kadr i Spraw Socjalnych
dr Michał Bania

Kierownik Działu Praktyk Studenckich i Karier
mgr Emilia Lewicka-Kalka

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
mgr Łukasz Marczak

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
inż. Jerzy Sadowski