Władze Uczelni

Rektor PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski
 
Prorektor ds. Rozwoju,
Nauki i Współpracy Międzynarodowej
doc. dr inż. Jan Polcyn
Prorektor ds. Jakości Kształcenia
i Studentów

prof. nzw. dr inż. Bolesław Ochodek
Kanclerz
mgr Sylwester Sieradzki
     

 

 

Kwestor
mgr Irena Baczyńska

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym
prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki

Dyrektorzy Instytutów

Dyrektor Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych
prof. nzw. dr hab. Wojciech Maliszewski

Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c.

Dyrektor Instytutu Politechnicznego
dr inż. Piotr Gorzelańczyk


Rzecznik
prasowy
mgr Aleksandra Fabiszak

Dyrektorzy i kierownicy pozostałych jednostek

Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Irena Łosoś

Kierownik Centrum Sieciowo-Komputerowego
mgr inż. Cezary Burda

Kierownik Studium Języków Obcych
mgr Ryszard Mokrzycki

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Andrzej Grzesik

Kierownik Działu Rektora
dr Joanna Kryza

Kierownik Działu Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich
mgr inż. Iwona Krojec

Kierownik Działu Kadr i Spraw Socjalnych
dr Michał Bania

Kierownik Działu Praktyk Studenckich i Karier
mgr Emilia Lewicka-Kalka

Kierownik Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej
mgr Łukasz Marczak

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
inż. Jerzy Sadowski